Turistické známky
Klub českých turistů logo


Audiobedekr byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


 

No. 2714 - Borová Lada – Křížová cesta a Kaple sv. Anny

Šumavská obec leží uprostřed šumavských plání podél toku Teplé Vltavy. Dnešní výletníci sem jezdí především na pěší a cyklistické toulky Šumavou. Borová Lada však bývala dříve vyhlášena zdejší Anenskou poutí, navštěvovanou věřícími ze širokého šumavského okolí. Nedaleko obce stojí Kaple sv. Anny, kterou nechali roku 1860 postavit zdejší manželé Franz a Dorothea Müllerovi. Tato původní zděná kaplička je zasvěcená sv. Anně - ochranitelce početných rodin a ochránkyni dobrých sklizní. Měla vysokou zděnou zvoničku a překrásný prolamovaný štít. Od ní se do kopečka skalnaté kalvárie rozbíhaly zděné kapličky křížové cesty. Křížová cesta se čtrnácti zastaveními byla postavena ještě téhož roku jakou součást kaple. V průběhu následujících let se tu až do roku 1944 pravidelně konaly bohoslužby. Na vrcholu kopce je umístěn velký železný kříž, který se jako jediný původní dochoval až do dnešních dob. Kaple i s křížovou cestou přežila téměř bez úhony obě světové války, v roce 1956 však byla kaple stržena a zničeny byly i okolní kříže a zastavení křížové cesty. Po roce 2000 obec Borová Lada ve spolupráci se sponzory a místními nadšenci kapličku dle dochovaných obrazů a fotografií znovu postavili a byla rovněž obnovena tradice poutí. https://www.sumavanet.cz/borovalada/fr.asp?tab=snet&id=3846&pt=RE


Informace
No.:
2714

Stát:
Česká republika

Kategorie:
Církevní památky

Poloha:
48.985914 13.669694

Obrázek č. 1, Turistické známky, No. 2714 - Borová Lada – Křížová cesta a Kaple sv. AnnyProdejní místa
Informační centrum Borová Lada č.p. 41


*) jsou označeny povinné položky
© TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. 1999 - 2024 All right reserved Gappa - tvorba webových stránek