Turistické známky
Klub českých turistů logo


Audiobedekr byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


 

No. 2627 - Mušov - Brána do Římské říše

Na archeologické lokalitě Hradisko u Mušova (severní břeh nádrže Nové Mlýny) je Archeologickým ústavem AV ČR, Brno po dlouhá léta prováděn unikátní výzkum pozůstatků římské vojenské pevnosti – nejautentičtější lokality svého druhu na území ČR. Na úpatí tohoto návrší bylo pro veřejnost otevře moderní návštěvnické centrum, které návštěvníky seznámí s dobou, kdy na krátký čas pronikly na naše území legie římského císaře Marca Aurelia.
Kromě stálých prezentací v podobě filmového promítání či klasických vitrín s exponáty je v tomto návštěvnickém centru k vidění třeba i rekonstruovaná postava římského vojáka a konají se zde programy se živými ukázkami ze života římských legionářů a obyvatel regionu v prvních stoletích našeho letopočtu.
Skrze Návštěvnické centrum Mušov je možné vstoupit do celého prostoru této rozsáhlé archeologické lokality, projít zdejšími naučnými stezkami („Mušov – Brána do Římské říše“, „Germáni před branami Římské říše“), pokochat se širokými perspektivami krajiny pod Pálavou a zachytit genius loci místa, kde kdysi stanuli slavní římští legionáři.
https://www.branadorimskerise.cz/
 


Informace
No.:
2627

Stát:
Česká republika

Kategorie:
Archeo

Poloha:
48.906821 16.569551

Obrázek č. 1, Turistické známky, No. 2627 - Mušov - Brána do Římské říšeProdejní místa
Návštěvnické centrum MUŠOV - Brána do Římské říše


*) jsou označeny povinné položky
© TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. 1999 - 2024 All right reserved Gappa - tvorba webových stránek