Turistické známky
Klub českých turistů logo


Audiobedekr byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


 

No. 2839 - Zaječí skok - přírodní rezervace

Zaječí skok je přírodní rezervace nedaleko Jihlavy. Nachází se v krásném údolí řeky Jihlavy na rozloze 2,2 ha. Předmětem ochrany jsou strmé skalní útvary, kde se setkává arkticko-alpinská a teplomilná flóra. Území má hodně pestrou vegetaci – na horní hraně skal rostou borovice, na výslunných stráních teplomilné druhy, v dolní části na balvanité suti se daří i silně ohrožené kapradince skalní. Zdejší skály obývají plazi – ještěrky a slepýši, z fauny je dále nutno jmenovat vydru říční, ledňáčka říčního a nebo výra velkého. Zaječí skok má bohatou historii - již za první republiky zde byla soukromá rezervace místního statkáře Leopolda Kosovského, jako jedna z prvních přírodních rezervací u nás. Samotný název oblasti – Zaječí skok – vychází z legendy o zlém rytíři, proslulém svou krutostí. Tento rytíř zbil a pak zabil nemohoucího starce, když kolem proběhl zajíc. Rytíř ho pronásledoval, štvané zvíře skočilo ze skály nad řekou a rytíř donutil svého koně ke skoku za ním a na místě zahynul. Na památku této události je do skály vtisknuto koňské kopyto s podkovou a oblasti se začalo říkat Zaječí skok.


Informace
No.:
2839

Stát:
Česká republika

Kategorie:
(nezařazeno)

Poloha:
49.413507 15.535101

Obrázek č. 1, Turistické známky, No. 2839 - Zaječí skok - přírodní rezervaceProdejní místa
Hospoda U Tomáše, Rantířov 1
Přidat příspěvek*) jsou označeny povinné položky

Vysočina
Dostupnost TN
Nálepky má pouze hospoda Rantířov
 
Vysočina
Dostupnost TN
V Jihlavě ( dnes ) nálepky nemají.
 
© TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. 1999 - 2024 All right reserved Gappa - tvorba webových stránek